Životní pojištění / Majetkové pojištění

- díky moderním technologiím umíme porovnat pojistky jednotlivých pojišťoven -
- srovnáváme ceny povinného ručení či havarijního pojištění -
- srovnáváme parametry životního i úrazového pojištění -
- s námi vás výluky pojišťoven nepřekvapí -

Životní pojištění / aneb zajištění příjmů a rodiny / aneb pasivní příjem

PROČ se pojistit?

Životní pojištění by svým způsobem mělo být „parťákem“ do nepohody, který pojištěného, nebo člena jeho rodiny podrží v případech, kdy nebudou ze zdravotních důvodů schopni běžně fungovat. Ten, kdo má nějakou smlouvu o životním, či úrazovém pojištění, by měl v prvé řadě vědět, co od své smlouvy může očekávat.

Při pořizování smlouvy o životním pojištění je důležité zamyslet se nad svou situací a položit si otázku „CO OD SVÉ SMLOUVY SKUTEČNĚ POTŘEBUJI?“

Typy krytí, které bychom rozhodně neměli opomenout

Připojištění pro případ smrti

Připojištění pro případ smrti

Ten, kdo má nějaký dluh ať už v podobě hypotéky, leasingu, kontokorentu apod., by měl mít pojištění pro případ smrti, minimálně na výši onoho dluhu. Pokud nechce, aby v případě jeho smrti zdědila dluh rodina. Pokud má pojištěný rodinu s malými dětmi, je vhodné mít připojištění na takovou částku, která zaplatí nejen dluhy, ale také zanechá nějaké peníze pozůstalé manželce a dětem. Výše částky je pro každého jiná a záleží na životní úrovni, kterou daná rodina má, (na co je zvyklá). Všeobecně se doporučuje, aby tato částka odpovídala alespoň 24.násobku měsíčního příjmu. Připojištění pro případ smrti se dá sjednat i s tzv. klesající pojistnou částkou, což je vhodné zvolit např. k zmiňovaným úvěrům. Znamená to, že pojistná částka se úměrně snižuje společně s tím, jak klesá dluh a díky tomu je připojištění levnější.

Má smysl připojištění smrti i pro majetné?

Ano, má. V případě smrti živitele rodiny, nadchází dědické řízení a pokud není předem vytvořena závěť, může se dědické řízení táhnou dlouhé měsíce. Do té doby bývají zpravidla zablokovány všechny účty a finanční produkty zesnulého. A právě pro takovou situaci je dobré, aby byla rodina zajištěna a mohla bezpečně fungovat dál. V pojistné smlouvě je totiž přímo určena tzv. obmyšlená osoba, (může jich být více), které v případě smrti náleží okamžité plnění.

Je vhodné mít na smrt připojištěné děti?

Ačkoliv je toto téma velmi citlivé, je dobré si uvědomit, co by se zřejmě stalo, kdyby taková tragická událost nastala. Zejména maminky se mohou psychicky zhroutit tak, že po určitou dobu nebudou schopny vykonávat práci. V případě, že by šlo o „matku samoživitelku“, na které je závislé ještě další dítě, může mít toto připojištění ještě větší váhu. Poskytne více klidu na smíření se s těžkou situací. Navíc je toto připojištění za velmi příznivou cenu.

Připojištění pracovní neschopnosti (PN)

Připojištění pracovní neschopnosti (PN)

Toto připojištění je jedno z nejdůležitějších, které by měla smlouva obsahovat. Kryje pokles či výpadek příjmů.

Je velmi vhodné pro všechny, kteří mají následující produkty, (smlouvy):

  • Hypotéku, úvěry, leasingy apod. Pokud má člověk dluhy a nemá zajištěné příjmy, může se mu lehce stát, že při dlouhodobém snížení příjmu nebude mít na splátky. Což může vést k dalšímu zadlužování a „roztáčet“ dluhovou spirálu.
  • Pravidelné investice = podstatou těchto investic je pravidelnost a pokud by nám ze zdravotních důvodů na čas poklesl příjem, je důležité, aby to nemělo vliv na pravidelně investovanou částku.
  • Penzijní program = ve své podstatě jde také o pravidelnou investici, která nám má zajistit důstojné a pohodové stáří. Bohužel, řada lidí již byla kvůli špatně zabezpečeným příjmům nucena ukončit svůj penzijní program a prostředky vybrat. Čímž se však připravili o podstatnou část výnosů, protože přestal fungovat tzv. úrok z úroků. Jinými slovy peníze, které byly vybrány, přestaly generovat další peníze. Pokud si někdo zruší penzijní program a vybere z něj např. 90.000 Kč, tak se v konečném důsledku může připravit třeba o 500.000 Kč, (záleží na úložkách a době trvání), protože musí znovu „nastartovat“ novou smlouvu.

Příklad: Penzijní program na 40 let, 6% zhodnocení ročně, měsíční úložka 1 000 Kč včetně státního příspěvku:

  • po 40 letech = vklad 480 000,- / hodnota cca 2 001 448,- / výnos 1 521 448,-
  • po 25 letech = vklad 300 000,- / hodnota cca 696 458,- / výnos 396 458,-
  • po 15 letech = vklad 180 000,- / hodnota cca 292 272,- / výnos 112 272,-

!!! ČAS JSOU PENÍZE !!! Ukončovat a znovu zřizovat penzijní program je velmi nákladná záležitost. Myslete na to!

  • V neposlední řadě nám krytí příjmů slouží k udržení našeho životního standardu. Abychom se při případném výpadku příjmů nemuseli příliš omezovat ve způsobu života. Jednoduše lze tedy říct, že čím vyšší standard máme, tím vyšší krytí proti výpadku příjmu potřebujeme!

Kdy PN nepotřebuji?

Pracovní neschopnost nemohu uplatnit v případě, kdy nejsem zaměstnán ani nepodnikám, (např. rodičovská dovolená, evidence na PÚ apod.)

Kdo PN nepotřebuje?

Připojištění pracovní neschopnosti nepotřebují lidé, kteří mají jistý zdroj pasivního příjmu, (např. zisk z firmy, příjem z nájmů, apod). Protože i v případě zdravotních komplikací jim bude příjem pasivně přicházet bez jejich angažovanosti, nebo s minimálním úsilím.

Připojištění pracovní neschopnosti se dá přirovnat k pasivnímu příjmu, který začne plynout v případě zdravotních komplikací a může tak kompenzovat sníženou pracovní schopnost.

Připojištění INVALIDITY

Připojištění INVALIDITY

Toto připojištění patří do čtveřice nejdůležitějších připojištění, které by měla smlouva obsahovat. Stanovení částky je podobné jako u připojištění smrti. Je vhodné pro každého, kdo má dluh v podobě hypotéky, nebo jiného spotřebitelského úvěru a to minimálně na výši dluhu. I zde platí, že pokud má pojištěný rodinu s malými dětmi, je vhodné mít připojištění na takovou částku, která zaplatí nejen případné dluhy, ale také pomůže rodinnému rozpočtu.

 Je důležité si uvědomit, že v případě invalidního důchodu se sníží příjmy, ale zvýší výdaje, např. na zdravotní pomůcky. Všeobecně se doporučuje, aby pojistná částka odpovídala alespoň 24. násobku měsíčního příjmu. Zároveň je velmi důležité, aby se připojištění invalidity vztahovalo jak na úrazy, tak na nemoci. Ze statistik ČSSZ vyplývá, že cca 80% všech přiznaných invalidních důchodů je v důsledku onemocnění! I toto připojištění se dá sjednat s tzv. klesající pojistnou částkou, což je vhodné zvolit např. k úvěrům. Znamená to, že pojistná částka se úměrně snižuje společně s tím, jak klesá dluh a díky tomu je připojištění levnější.

Trvalé následky úrazem

Trvalé následky úrazem

Připojištění trvalých následků kryje pojištěného pro případ těžkých úrazů, po kterých zůstane trvale postižen, např. amputace prstů, končetin, omezená hybnost kloubů, ztráta zraku apod. Výhodou trvalých následků je tzv. progresivní plnění. Což jednoduše znamená, že čím vážnější úraz se pojištěnému stane, tím více peněz díky progresi dostane. I v tomto případě by se měla výše pojistné částky odvíjet od životní úrovně pojištěného. Zároveň však platí, že manuálně pracující člověk bude těžkým úrazem více ovlivněn z hlediska své profese, než duševně pracující. Proto by měl manuálně pracující mít tuto částku vyšší. Např. 700.000 a více.

Ostatní pojištění

Ostatní

Životní pojištění může obsahovat i další připojištění, jako je denní odškodné, hospitalizace, ošetřování a jiné. Tato připojištění jsou však spíš „bonusem“ a v životě nehrají tak podstatnou roli, jako výše uvedená pojištění. Jejich pořízení záleží spíš na tom, jestli je pojištěný ochoten připlatit si za komplexnost smlouvy.

Příležitost pro Vás!

Co získáte, když si necháte uzavřít životní pojištění naším prostřednictvím?

Především Vám pomůžeme sestavit smlouvu dle vašich reálných potřeb. Tak, aby odpovídala vaši situaci s ohledem na budoucnost. Máme k dispozici chytrý srovnávač, který hodnotí jednotlivé pojistné produkty z hlediska výluk z pojištění. Budete vědět, co od své smlouvy můžete očekávat a co již ne.

Schůzku si s námi můžete sjednat i pokud již máte pojistné produkty, (smlouvy) uzavřené a chcete mít jistotu, že jsou vhodně nastaveny. Rádi vám provedeme revizi pojistných smluv nejen životního pojištění, ale i pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti, motorových vozidel a jiného majetku.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku pojištění

Jméno a příjmení*

E-mail*

Telefon

Předmět

Zpráva

Odeslat