Investice / Pasivní příjem

- využijte možností jednorázových, nebo pravidelných investic -
- získejte systém pro přehlednou správu svých investic a nemovitostí -
- využijte širokého spektra investičních nástrojů, (produktů) -

Investice / aneb navýšení hodnoty majetku / aneb pasivní příjem

S pojmem investice se již většina lidí setkala během života několikrát. Pro každého znamená investice něco jiného. Někdo investuje do zvelebování vlastního bydlení, jiný investuje do svého podnikání či firmy, další zase využívá finanční trhy, kde obchoduje formou akcií, dluhopisů, fondů nebo nakupuje komodity jako jsou zlato, stříbro, a jiné drahé kovy či kameny. Jiný zase preferuje pozemky, umělecká díla či veterány.

O investicích by se dalo hovořit nekonečně dlouho a nelze jednoznačně říct, která „cesta“ je nejlepší. Pokud se dají charakterizovat společné vlastnosti, které jsou pro investory důležité, pak se jedná o bezpečnost a výnos.

  • Z hlediska bezpečnosti jde především o návratnost vložených prostředků v dohledné době.
  • Z hlediska výnosu se jedná o míru zhodnocení investovaných peněz. Dlouhodobým výnosem si investor může vytvořit tzv. pasivní příjem, (rentu), což je pravidelný příjem, pro jehož získávání není třeba zvýšeného úsilí ani přítomnosti. Pokud investor dokáže docílit toho, aby mu pasivní příjem pokryl jeho životní náklady, stává se tzv. finančně nezávislým.

Pokud investor chce, aby jeho investice splňovala oba tyto parametry, tedy byla bezpečná a zároveň měla zajímavý výnos, musí investici, (investovanou částku) rozdělit z hlediska času.

„Čas jsou peníze“

Toto přísloví respektuje každý zkušený investor, na rozdíl od spekulantů.

Čas má totiž v investicích tu nejzásadnější roli. Obecně platí, že čím více času investici poskytneme, tím vyšší zhodnocení se nám může vrátit a je téměř jedno, do čeho investujeme.

Z hlediska času je žádoucí rozdělit investovanou částku, minimálně na tři kategorie.

  • 1, krátkodobá rezerva
  • 2, střednědobá investice
  • 3, dlouhodobá investice

Při čemž vždy platí jednoduché „časovépravidlo: krátkodobá rezerva mívá nízký výnos, protože postrádá potřebný čas. Naopak dlouhodobá investice má času dost a díky tomu je možné předpokládat vysoký výnos.

Krátkodobá rezerva

Krátkodobá rezerva

např.: fondy peněžního trhu, termínované vklady, spořící účty

V případě krátkodobé rezervy se nedá hovořit o zajímavém výnosu. Pro investora je však důležitá z hlediska, kdyby jej potkala nenadálá situace a on by potřeboval rychle peníze. Např. porucha vozidla či domácího spotřebiče apod. K tomuto účelu je nejvhodnější spořící účet. Na spořících účtech sice peníze ztrácí svou hodnotu, díky inflaci, ale jak už jsme si řekli, nejde tu o zhodnocení, ale o okamžitý přístup k penězům tak, aby investor nemusel vybírat z investic, které jsou vázány časem.

Středně dobá investice

Středně dobá investice

např.: dluhopisové a smíšené fondy, nemovitostní fondy

Tato investice mívá průměrné zhodnocení od 3% do 6%. Očekává se od ní, že bude udržovat stálou hodnotu majetku s ohledem k inflaci a zároveň jej bude mírně navyšovat. Je zde relativně rychlý přístup k penězům, což je mimo jiné důležité pro využití různých příležitostí. Např. výhodná koupě nemovitosti, auta, nebo dovolené za třetinovou cenu. Zároveň je dobré mít tyto prostředky připraveny pro levný nákup investičních nástrojů. Např. při propadu cen akcií, zlata apod.

Kolikrát už se vám stalo, že jste měli příležitost, ale neměli prostředky? I k tomu se dá střednědobá investice využít.

Střednědobá investice je vhodná jak pro pravidelné investování, tak pro jednorázově uložení většího množství prostředků o kterých investor ví, že je nebude v blízké době potřebovat. Např. ukončené spoření, odměny od zaměstnavatele, přeplatek za daně, dědictví, pojistné plnění apod.

Dlouhodobá investice

Dlouhodobá investice

- především akciové trhy

Tato investice má za úkol dosáhnout maximálního zhodnocení z dlouhodobého hlediska. Doporučovaný investiční horizont je nad 10 let. U dlouhodobé investice je nejdůležitější pravidlo „zachovat chladnou hlavu“ a nepanikařit. Řídit se původním časovým horizontem, který byl sjednán a nenechat se odradit kolísáním hodnoty majetku, která je při této investici zcela běžná. Zejména na burze platí pravidlo: KRIZE, PŘINÁŠÍ ZISKY, ovšem jen pro toho, kdo si počká.

Investiční příležitosti

Pokud chce investor dosáhnout maximálního zhodnocení, může vhodným způsobem kombinovat části jednotlivých investic vzájemně mezi sebou, nebo do dalších, nových příležitostí. A to v duchu, levně koupit - draze prodat. Např. při poklesu akciového trhu, může investor převést část svého majetku z dluhopisového či realitního fondu do akciového, čímž „levně nakoupí“ a pak nechá pracovat čas. Tímto způsobem lze efektivně zvyšovat výnosnost celého portfolia, (majetku).

Aby mohl investor efektivně pracovat se svými investicemi, (smlouvami) a využívat příležitostí, měl by mít přehledný systém, který mu umožní snadný náhled na vývoj a aktuální zůstatky jednotlivých investic, (smluv). Také je důležité, aby investor nepředplácel vstupní poplatky při sepisování smluv, ale volil si tzv. průběžný poplatek. Což znamená, že zaplatí poplatek vždy pouze z aktuálně investované částky. Nikoliv z celé cílové částky, jak je tomu u předplaceného vstupního poplatku, (týká se pravidelného investování).

Příležitost PRO VÁS

Pokud se rozhodnete využít naše služby, budete mít široký výběr z portfolia akciových, smíšených, dluhopisových, komoditních, nemovitostních, indexových a penzijních fondů. Zároveň budete mít možnost nákupu dluhopisů renomovaných firem s pravidelnou výplatou kuponů, či využití termínovaných vkladů s garantovaným výnosem. Dále možnost nákupu investičních nemovitostí, fyzického zlata či stříbra a to buď hotově, nebo formou spoření či zlaté renty.

Na základě výsledku z provedeného testu přiměřenosti Vám pomůžeme s definováním vhodných investičních nástrojů, (produktů) a poskytneme objektivní informace o jejich fungování a rizicích. Případně jednotlivé produkty porovnáme dle objektivních kritérií tak, abyste se mohli co nejlépe rozhodnout.

Pro investory, kteří mají, nebo nabydou více majetku, máme bezplatně k dispozici moderní aplikaci, Wealth management, která umožňuje ucelený pohled na rozložení jednotlivých aktiv v rámci portfolia, čímž podstatným způsobem pomáhá s jeho správou. Na měsíční, kvartální, pololetní a roční bázi umožňuje sledovat vývoj hodnoty a cashflow jakýchkoliv investičních nástrojů – od nemovitostí či cenných papírů po kryptoměny a jiné alternativní investice. Kromě toho dokáže uživatele automaticky upozornit na výkyvy trhu, výplaty kupónů nebo nájmu. To vše ve vizuálně atraktivním prostředí dostupném na počítači i v mobilu.

Kombinací vhodných investic a našich služeb si můžete vytvořit vlastní pasivní příjem.